Okkar leið 6. punktur

Hér kemur 6. punktur okkar af ,,Okkar leið". Þessi fjallar um sjálfbærni, dýravernd, líffræðilega fjölbreytni og náttúruvernd.

 

6. Skapa nútímasamfélag í samræmi við lög náttúrunnar. Hörð lög skulu vera um dýravernd og byggð á siðferði umfram hagnaði. Náttúruauðlindir skal nota skynsamlega, með framtíðina að leiðarljósi. Frelsi til að ferðast til þeirra landsvæða, sem fólk kýs, skal virt.

Það sem algengt er öllum hugmyndafræðum og kerfum í stjórnarháttum í dag, er að grundvöllurinn fyrir ákvarðanir er byggður á þeim hugsunum sem að neita náttúrunni og sjá oftast mennina sem yfir hafna náttúrunni. Bæði ,,fjölmenning” og takmarkalaus nýting auðvaldsstefnunnar á auðlindum náttúrunnar brýtur í bága við skipulag náttúrunnar og verður refsað miskunnarlaust þegar náttúran slær til baka. Gjaldið sem framtíðarkynslóðir munu þurfa að gjalda mun koma í formi eyðilagðs vistkerfis, offjölgunar og hungursneyðar, rýrnun náttúruauðlinda og fleira.

Sem Þjóðernis félagshyggjumenn, gerum við okkur grein fyrir því að manneskjur eru hluti af náttúrunni og verða þar af leiðandi að lifa samkvæmt lögmálum þess. Norræna mótstöðuhreyfingin er eini pólitíski valkosturinn í Norðurlöndunum sem að með fullu hjarta er annt um náttúruna, þar á meðal líffræðilegri fjölbreytni mannkynsins. Gildi Þjóðernis félagshyggju sem forgöngumaður náttúrunnar mun að lokum breiðast um allan heim og skifta út með róttækum hætti þeim sníkjudýrs hugsunarhætti sem að mannfólk hefur nú gagnvart náttúrunni. Án hugsunarhátts Þjóðernis félagshyggjumanna, þar sem mannfólkið er óaðskiljanlegur hluti af náttúrunni með þá ábyrgð að sjá um hana, mun mannkynið farast.

 

Sjálfbær Jörð

Á öld frjálslynds lýðræðis, hefur mannkynið breyst í sníkjudýr, kreystandi út auðlindir jarðar, jafnandi skóga við jörðu og að öðru leyti meðhöndlandi náttúrunna með kærulauslegum aðskilnaði, til að annaðhvort fóðra sinn eigin lífsstíl eða til að gera þá ríku enn ríkari. Norræna mótstöðuhreyfingi mun berjast á móti þessu með því að vera í fararbroddi umhverfismála sem Þjóðernis félagshyggja hefur ætíð barist fyrir. Með því að lifa eðlilega og hugsa til langs tíma, getum við skapað sjálfbæra jörð fyrir margar kynslóðir sem að eftir koma.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Vera í fararbroddi á að framfylgja harðari lögum til umhverfismála.

 • Fjárfesta í jarðvísindum og gerast leiðtogi í þróun og notkun á endurnýtanlegri orku sem er nothæf til að knýja heimili, bíla, iðnað, o.s.frv.

 • Stuðla að breytingum á efnishyggju og eyðslusömu hugarfari samfélags okkar í vistfræðilega heilbrigt hugarfar.

 • Vera í samvinnu á alþjóðavettvangi til að ná þessu á víðara sviði.

 

Málefni dýra

Norræna mótstöðuhreyfingin hefur lífræna sýn á heiminum okkar og er andvíg núverandi manneskjumiðuðum hugmyndum að dýr séu aðeins lægri verur sem að aðeins eru til að þjóna mönnum. Við lítum einnig á menn sem hluta af dýraríkinu, og sem æðri tegund, Menn hafa einstaka ábyrgð á að valda ekki neinu dýri óþarfri þjáningu og að viðhalda jafnvægi í náttúrunni.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Afnema helgislátrun, t.d. eins og kosher og halal.
 • Auka refsingu á glæpum gegn dýrum.

 • Banna sársaukafullar tilraunir á dýrum.

 • Stuðla að heilbrigðri veiði og fiskveiðistefnu þar sem við tökum aðeins það sem við þurfum og aðlögum okkur að náttúrulegum lífstíl, en ekki öfugt.

 • Auka vernd á innlendum tegundum í útrýmingarhættu þar sem stofnin fer minnkandi vegna mannlegra áhrifa.

 • Viðhalda og styrkja dýraverndunarlög Svíþjóðar. Litið verður á núverandi löggilda lífræna staðla sem lægsta viðunandi stig. Strangari kröfur verða settar á varðandi húsdýrahald, þar á meðal gæludýr og villt dýr í vörslu.

 • Tryggja það að börn beri virðingu fyrir og skilji náttúruna að unga aldri og að þau munu fá heildrænt viðhorf gagnvart náttúrunni. Börn munu þá annast náttúrunni en ekki verða afætur hennar.

 

Náttúrulegur lífstíll

Stærri borgir ættu aðallega að vera heimavöllur pólitískrar, fjárhagslegrar og hernaðarlegar elítu, að viðbættri verslun og iðnaði. Þegar á heildina er litið, eru stórar þéttbýlar borgir ekki heilbrigt búsetu umhverfi fyrir fólk þar sem þær úrkynja og einangra fólk frá bæði náttúrunni og öðrum, og þar af leiðandi veikja samfélagið. Norræna mótstöðuhreyfingin mun stuðla að og hvetja íbúa Norrænu þjóðarinnar til að búa við slíkan hátt að þau hafi aðgang að náttúrunni og tækifæri til að rækta plöntur. Allar gerðir af einkareknum búskap veita visst stig af sjálfbærni sem er gagnlegt í neyðartilvikum.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Byggja húsnæðissvæði með víðáttumikið opið rými í útjaðri stórborgarsvæðis, þar af leiðandi skapa betri lífsskilyrði sem og ódýrari valkosti til að komast til vinnu fyrir þá sem búa á landsbyggðinni en sækja vinnu í borgum.

 • Stuðla að líflegri og sjálfbærri sveit. Styðja við smærri fyrirtæki sem staðsett eru í dreifbýli og draga úr miðstýringu stórum hluta af almennings ríkinu, ásamt menntun, heilbrigðisþjónustu, og menningar og afþreyingar aðstöðum.

 • Enda ofnýtingu á Norrænum skógum. Í heilbrigðu samfélagi, ættu skógarnir og allar aðrar náttúruauðlindir ekki að vera notaðar sem óendanleg auðlind með einungis hámörkun hagnaðs að loka marmkiði.

 • Berjast gegn iðnvæðingu á landbúnaði og búfjárrækt. Strangt bann gegn erfðarbreyttu matvæli, efna áburði og setja reglugerðir um notkun skordýraeiturs.

 • Stuðla að smá-landbúnaði. Því fleira fólk sem að getur séð fyrir sjálfum sér með mat, því betra.

 

Við eigum náttúruna saman

Við, fólkið í Norðurlöndunum, ættum að vera stolt af því að hafa rétt á almennu aðgengi í öllum Norðurlöndunum með Danmörku sem undantekningu. Þessi réttur er einstakur og meirihluti fólks í öðrum löndum upplifa miklu meiri hömlur og takmarkanir varðandi aðgengi að landi. Þessi réttur að almennu aðgengi varpar ljósi á mikilvæga félagshyggju meginreglu, það að náttúran tilheyrir okkur. Einstaklingar munu að sjálfsögðu hafa rétt til að eiga land en þeir skulu aðallega líta á sjálfan sig sem umsjónarmenn náttúrunnar en ekki eigendur.

Við munum endurskoða núverandi Náttúruverndarlög og innleiða breytingar og viðbætur það sem nauðsyn krefst til að vernda okkar umhverfi betur. Núverandi löggjöf verður til dæmis að vera gerð skýr á það hvernig náttúran skuli vera varin gegn viðskiptahagsmunum.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Varðveita rétt almennings til aðgengis náttúrunnar og innleiða hann um alla Norrænu þjóðina.
 • Skilgreina rétt almennings til aðgengis sem bæði rétt og skuldbindingu. Litið verður alvarlegum augum á skemmdir á skógum og gert er ráð fyrir að fólk tilkynni ummerki um skemmdir eða misþyrmingu á náttúrunni.

 • Berjast hart gegn ólöglegri misþyrmingu og ofnýtingu viðskiptahagsmuna aðila á náttúrunni.

 • Efla sterkari lög sem aðhyllast líffræðilegri og jarðfræðilegri fjölbreytni.

 • Gera ráðstafanir til að tryggja að sveitarfélög líti á umhverfisáhrif þegar viðskiptahagsmunir óska eftir að koma sér fyrir á náttúrulegum opnum svæðum. Allar marktækar breytingar á landslaginu munu krefjast samþykki og leyfi frá eftirlitsstofnunum náttúruverndarsamtaka.

 

Líffræðileg fjölbreytni

Með því að viðurkenna það að mannkynið sé hluti af náttúrunni, verðum við einnig að gera okkur grein fyrir því að menn geta ekki verið undanþegnir lögmálum náttúrunnar vegna hliðsjónar af líffræðilegri fjölbreytni. Enginn sannur umhverfissinnaður flokkur getur stutt við ,,fjölmenningarhyggju”, þar sem þessi þjóðarmorðs hugmyndarfræði telst vera í algerri andstöðu við líffræðilega fjölbreytni og þróunarferil. Við hvetjum til veraldar frjálsra þjóða, þar sem að kynþættir búa aðskildir en í samstarfi við hvorn annann. Við hvetjum til heims þar sem hver kynþáttur þróast eftir og í eigin umhverfi. Stór innflutningur fólks, ,,Fjölmenningarstefna” og þvinguð samlögun verður að vera afnumin til að glæsileiki og fjölbreytileiki heimsins lifi af.

Norræna mótstöðuhreyfingin lítur innrás framandi tegunda, sem að með óeðlilegum hætti hefur komið sér fyrir í Norrænni náttúru, mjög alvarlegum augum vegna þess að það mun ógna innlendum stofnum, vistkerfi og líffræðilegri fjölbreytni.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Standa ákveðið gegn og fjarlægja framandi tegundir sem hafa með óeðlilegum hætti komið sér fyrir í Norrænni náttúru til að draga úr skaðlegum áhrifum á okkar innlenda gróðurs og dýralíf.

 • Berjast gegn ,,fjölmenningu” og í staðin stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika, jafnvel fyrir mannfólk.