Okkar leið 9. punktur

Níundi og síðasti punktur er fjallar um dómsmál glæpi og réttlæti.

9. Skapa ríki byggt á réttlæti og heiðarleika þar sem allir borgarar eru jafnir fyrir lögum. Menntaðir lögfræðingar skulu vinna í lagakerfinu. Réttur fólksins skal skipaður til að taka á málum sem varða alvarleg svik gegn þjóðinni.

,,Við verðum að verja lýðræði” er frasi sem allir pólitíkusar og fjölmiðlamenn tryggir stofnuninni spýja ítrekað út úr sér á bæði góðum og slæmum tímum. Í rauninni þá er Svíþjóð ekki lýðræði heldur frekar lýðræðislegt einræði – falskt lýðræði þar sem frjálsar skoðanir er opinber stefna, þar sem í raun gildir kúgun af ríkjandi skoðun sem beitt er gegn þeim sem ögra kenningum og hugmyndum valdhafa. Við búum í kerfi þar sem ríkisborgarar eru ekki álitnir og dæmdir á jafningagrundvelli fyrir lögum, þar sem lagaleg óvissa ríkir, og þar sem ríkisborgarar geta verið gerðir berskjaldaðir og gerðir að blórabögglum, félagslega brennimerktir og misst vinnuna skuli þeir ekki styðja "fjölmenningu", pólitískt hagræddu áætluninni "allir eru jafnir" og aðra and-norræna strauma. Norræna mótstöðuhreyfingin mun stofnsetja stjórnarskrárbundið ríki sem upphaflega samsett eftir stjórnarskrá sinni. Með stofnun dómstóls fólksins, munum við núllstilla vald svikulla einstaklinga sem hafa kúgað þá sem að skoruðu á kenningar og hugmyndir þeirra sem eru við völd og þeirra sem hafa svikið þjóð sína.

Þegar það kemur að glæpum í samfélaginu, hefur okkar núverandi kerfi sem á að hafa stjórn á þessum glæpum marga galla. Síafbrot á tilteknum refsilagabrotum eru mörg, þar sem fangelsi í dag eru í raun ekkert annað en þjálfunarbúðir til sköpunar atvinnuglæpamanna. Þeir fátæku og þeir sem eru sniðgengnir af samfélaginu, sjá fá tækifæri til að verða sér til viðurværis án þess að brjóta lögin. Lausnin við þessu vandamáli er þjóðar samfélagið og auðkennin sem að við ætlum okkur að skapa, framfarir í forvarna aðgerðum gegn glæpastarfsemi, og sjá til þess að fangelsin okkar noti skilvirkar áætlanir til endurhæfingar. Við erum meðvituð um hagsmunaárekstra sem liggja á milli stjórnvalda og fórnarlamba glæpa; sá síðarnefndi lítur oft á atburðinn sem eitthvað persónulegt og leitar þar með hefnda, á meðan þarf ríkisstjórnin að skoða málið með miklu víðara sjónarhorni og nýta úrræði og dómgreind öllum til góðs í samfélaginu.

Jafnræði fyrir lögum

Í lýðræðislegu einræði dagsins í dag, eru útlendingar annara kynþátta, sem og trúarlegir og LGBT kynhneigðir minnihlutahópar, meðhöndlaðir sem verðugari fyrir vernd en aðrir borgarar; þó að skýrt komi fram í stjórnarskrá að allir séu jafnir og verðskuldi sömu vernd fyrir lögum. Þetta er eitt af helstu undirstöðum stjórnkerfis okkar. Upprunalegt norrænt fólk, sérstaklega þeir er berjast fyrir því að fólkið lifi af og sem að tjá gagnrýni gegn stórinnflutningi innflytjenda, fá óhóflega harða refsingu. Stjórnarskrá byggða ríkið og lög þess eru þar af leiðandi fjarlæg borði sanns réttlætis, þar sem löglegur ófyrirsjánleiki ríkir í málarekstri dag. Hin fráleitu lög um áróður til kynþáttahaturs (hatursorðræða), sem er í rauninni kynþáttalegt athæfi sem beint miðar að norrænu fólki, veitir sérstaka vernd á hörundsára minnihlutahópa og verða að vera afnumin á þeim forsendum að þau stangast gegn stjórnarskránni. Norræna mótstöðuhreyfingin miðar að því að endurvirkja meginreglur stjórnarskrár ríkisins um jafnrétti fyrir lögum.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Tryggja að allir borgarar - óháð uppruna, pólitískrar skoðana eða trúarskoðana – hafi málfrelsi, rétt til að sækja samkomur og réttlát réttarhöld í dómi á jafnréttisgrundvelli. Allir borgarar í frjálsri Norrænni þjóð verða álitnir jafnir fyrir lögum.

 • Banna mismunun og kvóta á vinnustöðum, svokallaðar "sértækar aðgerðir".

 • Afturkalla gildandi lög gegn hatursáróðri. Lög sem banna hótanir, brot, meiðyrði o.s.frv. geta verið sett til að gilda um alla ríkisborgara jafnt.

Óhlutdrægar stjórnsýslustofnanir og dómstólar

Í Svíþjóð, er alda gamalt undirstöðuatriði hlutlægnis, bundið í stjórnarskrá, sem krefst þess að stjórnsýslustofnanir taki tillit til jafnréttis fyrir lögum og hlutlægni og óhlutdrægni við stuðning þessara laga. Samt sem áður, eru stjórnsýslustofnanir sem að brjóta stjórnarskrána aldrei lögsóttar þegar þær taka opinbera pólitíska afstöðu á málum eins og fjölmenningarhyggju og aukna innflytjendur, eða þegar þær styðja og taka þátt í LGBT pólitískri kröfugöngu eins og ,,Pride”.

Á sama hátt eru stjórnsýslustofnanir að brjóta stjórnaskrána, dómstólar eru ekki lengur óháðir þar sem þeir ráða til sín stjórnmálamenn til að starfa sem dómarar. Sérhver borgari verður að vera sannfærður um að dómskerfið framkvæmi sanngjörn réttarhöld og að stjórnsýslustofnanir framfylgi ekki einfaldlega þeirra eigin pólitísku afstöðu.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Stofna stjórnarskrárvarið ríki þar sem löggjafarvaldið er aðskilið frá framkvæmdarvaldinu. Með öðrum orðum, lög eru sett af opinberlega kjörnu alþingi, en þessi lög eru síðan framkvæmd af óháðum dómstólum og ríkisstofnunum án afskipta annarra yfirvalda.

 • Í samræmi við meginreglur stjórnskipulega ríkisins, skal afnema núverandi sett dómara kerfi. Aðeins menntaðir lögfræðingar, ekki stjórnmálamenn, mega dæma í dómstólum okkar.

 • Tryggja að ríkisstofnanir taki ekki pólitíska afstöðu í sínum stjórnarháttum. Opinberum starfsmanni, eða þess vegna öll stofnunin, er ekki leyft að taka pólitíska afstöðu einkennisklæddir eða sýna neitt sem gefur til kynna að viðkomandi sé aðili að opinberri stofnun. Opinber starfsmaður má að sjálfsögðu taka persónulega pólitíska afstöðu ef það er ljóst að hún er tekin sem sjálfstæður einstaklingur, en ekki sem fulltrúi stofnunar.

 • Tryggja að ríkisstofnanir og aðrar opinberar stofnanir taka ekki afstöðu um pólitísk málefni nema það hafi verið gert fullljóst að þetta álit sé eðlislægt innan umfangi starfsemis þeirrar stofnunar eða félags. Félög sem eru undanþegin þessu eru þau sem eru sérstaklega ábyrg fyrir menntun, til dæmis skólar, þar sem starfshættir verða byggðir á Þjóðernis félagshyggnum gildum.

Lög gegn and-norrænu viðhorfi og starfsemi

Norræna mótstöðuhreyfingin er blákaldur varnarmaður lýðræði fólksins, en ekki frjálshyggju lýðræðis. Hin frjálsa Norræna þjóð mun verja málfrelsi einstaklingsins, jafnframt gera það full ljóst að frelsin eru ekki skilyrðislaus, og verða afturkölluð ef að þau eru misnotuð til að stunda starfsemi gegn norrænu fólki. Með skýrum samanburði við þetta, verður sameiginlega fólkið og frelsi þeirra, fullveldið, og réttur til að lifa af metið fram yfir frelsi einstaklingsins. Þetta er vegna þess að við getum ekki leyft frjálsri Norrænni þjóð með hennar víðtæka málfrelsi og rétt til samkomu, að vera misnotuð af fjandsamlegum öflum sem vinna að falli Norræns fólks.

And-Norræn starfsemi og kynningar verður að vera bönnuð, og í alvarlegum tilvikum, verður að vera harðlega refsað. Mest krefjandi tilfellið af þess konar landráði verður kært til Norðurlanda dómstól fólksins. Þessi nýstofnaði dómstóll mun einnig taka á málum varðandi landráð og svikurum við þjóðina þar sem þessir glæpir fela í sér brot gegn bæði landi og þjóð. Glæpum er varða svik gegn Norrænu fólki, þjóðinni og landráð mun vera tekið mjög alvarlega.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Í samræmi við gerð laga sem banna áróður sem er and-Norrænn, sjá til þess að skipulag til þess að fremja þjóðarmorð gegn norrænu fólki sé gert ólöglegt. Þetta þýðir að félög sem eru virk í að stuðla að stórinnflutning innflytjenda, blöndun og annarskonar form af þjóðarmorði gætu verið sótt til saka.

 • Stofna dómstól fólksins, sem tekur á alvarlegri tilfelli af almennings landráði. Allir þeir sem nú eru í valdastöðu - eða með umtalsverð áhrif í samfélaginu - sem hafa varið, framkvæmt eða tekið þátt í ákvarðanatöku á áframhaldandi þjóðarmorði á norrænu fólki, verða dæmdir fyrir þessum dómi, ásamt þeim munu gera það sama í framtíðinni. Þeir sem eru dæmdir eftir dómstóli fólksins og talnir ófærir til endurhæfingar munu missa ríkisborgararétt sinn.

 • Taka landráð og svik gegn þjóðinni alvarlega. Þeir sem að, með erlendum stuðningi eða ólöglegum aðferðum, reyna að setja landið undir bindandi samkomulag við erlent vald eru að að fremja glæp gegn öryggi þjóðarinnar og munu verða refsað í samræmi við það. Gjörðir þeirra sem gegna stöðu yfirvalds og taka þátt í leynilegum fundum þar sem ákvarðanir eru teknar með erlenda hagsmuni í huga án almennings innsýn eða þekkingu, verður talist sem landráð.

Glæpur og refsing

Norræna mótstöðuhreyfingin áttar sig á að til að draga með áhrifaríkum hætti úr glæpum í samfélaginu þurfa aðrir þættir en bara lengd fangelsisdóma og fjöldi lögreglumanna á götum að vera teknir með. Því óréttlátari sem dreifing á auðlindum samfélagsins er og stærra bilið er á milli stétta, því meiri verður aukningin á glæpastarfsemi.

Það er ekki málinu óviðkomandi að alþjóðlega elítan vill raunverulega búa til óeirðir og glæpastarfsemi í samfélaginu í því skyni til að nota það sem skýli til að, án opinberar mótmæla, auka mátt stóra-bróðurs eftirlits ríkis sem, um heiminn er að myndast í auknum mæli. Hins vegar, býr garður sem skortir eftirlit ekki til glæpamann. Það eru ekki alltaf tækifærin sem skapa þjófinn, heldur frekar siðferðið og andi samfélagsins. Glæpsamlegt ríki stuðlar að glæpsamlegum einstaklingum.

Í heilbrigðu og hagsældu samfélagi, þar sem þjóðlegt samfélag og auðkenni þykir eðlilegt, og stór innflutningur innflytjenda er ekki til, munu glæpir minnka. Mun enginn stela frá fjölskyldu sinni eða valda ringulreið á eigin heimili. Í ríki með umtalsvert auðkenni þjóðarinnar, er fólk framlenging af eigin fjölskyldu manns og Norræna þjóðin framlenging af heimili manns.

Að eyða glæpum til fulls er hins vegar barnaleg framtíðarsýn og þar með verðum að vera með stefnu er varðar glæpi. Þjóðernis félagshyggja þýðir ekki endilega það að vera með harðari refsingar, en við trúum því að vissir glæpir gefi tilefni til harðari refsingar. Til dæmis glæpur þar sem fórnalambið er andlega eða líkamlega veikari og þar af leiðandi ófært um að verja sig gegn árásarmanninum, eins og í tilviki glæpa gegn börnum, öldruðum eða dýrum. Í viðbót við afbrot af þessu tagi og framangreindum landráðum, alvarleg kynferðis og fíkniefnabrot ættu einnig að leiða til harðari dóma.

Það er ábyrgðarlaust af ríkisstjórninni að sleppa "skrímsli" aftur inn í samfélagið. Hins vegar er það einnig ómannúðlegt fyrir stjórnvöld að halda einstaklingum læstum inni restina af lífi sínu. Raðmorðingja, barnaníðinga sem hafa framið grimmdarverk, eiturlyfjasalar sem hafa dreift banvænu eitri til hundruðir manna o.s.frv., hafa að okkar mati klárað rétt sinn og frelsi til að lifa. Þrátt fyrir að dauðarefsing sé óafturkræft, verðum við að vera fær um að framkvæma hana þegar takast á við sérstaklega miskunnarlausa og ofbeldisfulla glæpi. Ef að sönnunargögn sem sett eru fram eru sannfærandi umfram aðra vafa, ættu glæpir að vera refsiverðir með dauða. Til að koma í veg fyrir að dauðarefsingar séu misnotaðar eða notaðar með duttlungafullum hætti, verður Norræna Öldungadeildin að meta og samþykkja hvern dauðarefsingar dóm áður en hann er framkvæmdur.

Betrunardeildir í dag eru að mörgu leyti mistök, þar sem það að vera fangelsaður er meira í ætt við geymslu en raunverulega endurhæfingu. Við munum ekki dæma fyrrum fanga til að vera alltaf utanaðkomandi í samfélaginu, en í staðinn sjá til þess að betrunardeildir endurhæfi fanga að því marki að þegar þeir afpláni sinn dóm muni þeir fá heiðarlegt tækifæri fyrir nýju lífi.

Þeir sem að afplána fangelsisdóm munu vinna hörðum höndum til að bæta fyrir glæpi sína; en þeir munu einnig vita það að þegar þeim er sleppt verður einhver staður til að fara á, að atvinna og húsnæði mun bíða eftir þeim og að allar skuldir eða neikvæðar lánasögur sem þeir höfðu munu vera minnkaðar ef ekki niðurfelldar byggt á þeirra vinnu sem framkvæmd hefur verið við afplánun þeirra. Þeir sem hafa afplánað sinn dóm verða einnig að hafa fengið læknisaðstoð, menntað sig og fengið mikilvæga lexíu fyrir framtíðina. Þeim mun einnig hafa verið komið í skilning hvað þjóðar samfélag og auðkenni þýðir. Þetta mun draga úr áhættu á síbrotarmönnum og þar með gagnast samfélaginu í heild.

Við viðurkennum mikilvægi á frekari afbrotafræði rannsóknum til að bæði koma í veg fyrir glæpi og veita andlega heilbrigðisþjónustu með þeim úrræðum sem þeir þurfa. Auk þess teljum við að smjög stór hluti af betrunarstofnunum ættu að krefjast vinnuskyldu utan aðstöðunnar frá sínum föngum. Atvinnugreinar í landbúnaði og við skógarnytjar, gætu veitt vinnu fyrir fangana á meðan þeir afplána sína refsivist. Með þessum hætti, gætu fangar sem vinna fyrir utan aðsetur betrunarstofnunar orðið að gagni fyrir bæði sig og samfélagið í heild.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Skapa samfélag með traustum gildum og þjóðernisvitund, sem mun síðan leiða til lægri glæpatíðni.

 • Vernda persónuupplýsingar í stað þess að búa til eftirlitssamfélag.

 • Auka viðurlög gegn glæpum sem framdir eru gagnvart börnum, öldruðum og dýrum, og fyrir alvarlega kynferðis og eiturlyfjatengda glæpi.

 • Innleiða dauðarefsingu sem verður aðeins beitt í þeim tilvikum sem sérstaklega miskunnarlausir og alvarlegir glæpum hafa verið framdir, og þar sem sönnunin er talin vera hafin yfir allan vafa.

 • Gefa þeim sem hafa afplánað sinn dóm tækifæri á nýju lífi, frjálst frá skuldum og neikvæðri inneignar sögu og með þekkingu, þjálfun og viðhorfi sem þarf til að takast á við trygga vinnu.

 • Auka fjöldan af opnum fangelsum með vinnuskyldu fyrir fanga.

 • Leggja áherslu á afbrotafræðirannsóknir til þess að koma í veg fyrir glæpi.

 • Gefa Geðheilbrigðisstofnanir þau úrræði sem að þau þurfa til að þau geti sannarlega meðhöndlað sjúklinga sína í stað þess að ávísa einfaldlega á þá þunglyndislyf.