Okkar leið 1. punktur

Hér kemur okkar fyrsta grein og munum við birta Okkar Leið frá fyrst punkti til níunda. Munum við birta hvern punkt fyrir sig í hverri viku.

 

1. Stöðva stór innflutning á fólki til landsins undir eins og stuðla að brottför meirihluta fólks sem er ekki af Norður-Evrópskum uppruna eins fljótt og mögulegt er. Fólk ætti að vera sent til heimalanda sinna eða annara staða þeim nálægt. Þetta skal gert eins mannúðlega og hægt er.

 

Það að kynþáttur okkar lifi af og frelsi er mikilvægasta markmið pólitískrar sóknar Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar. Gegn þessu markmiði eru margar ógnir, þar á meðal sú mest ógnvekjandi og aðkallandi sem er stór innflutningur fólks af öðrum kynþáttum til Norðurlandanna. Þetta, ásamt núverandi lægri fæðingartíðni norrænna kvenna í samanburði við innflytjendur, og þá staðreynd að aðfluttir innflytjendur eiga stundum afkvæmi með norrænum konum og mönnum, leiðir til fækkunar á upprunalegu norrænu fólki í tengslum við fólk sem ekki er af norrænum uppruna. Hin svo kallaða fjölmenning og stór innflutningur fólks er í raun efnisleg tilfærsla og þjóðarmorð á Norræna fólkinu.

Sögulega hefur norrænt fólk búið aðskilið frá afskiptum utanaðkomandi kynþátta og hefur þar með varðveitt einstakt erfðamengi, menningu og skilning á þjóðfélagi og samfélagi. Einstaka eginleika sem að greina okkur frá öðrum kynþáttum er ekki aðeins að finna í líkamlegu útliti norræns fólks, heldur á sviðum er rista mikið dýpra. Eiginleikar sem og samstarf, hugvitssemi/innsæi, skipulagssemi, skylduhollusta og fórnfýsi hafa verið samfélagslegar niðurstöður eftir þúsundir ára af kynþáttarlegum aðskilnað.

Stór innflutningur fólks er þung byrgði á velferðarkerfið, sem leiðir til aukinna glæpa og veldur menningarárekstrum. En þetta eru léttvægileg vandamál í samanburði við þá ógn að okkar fólk hætti að vera til. Innflytjendastefna okkar snýst ekki um hatur eða kúgun, heldur um það að lifa af og það sem er fólki okkar fyrir bestu. Útrýming Norræna fólksins yrði óafturkræf.

 

Stöðvun á stór innflutningi fólks

Milljónir útlendinga eru nú búsettir í Norðurlöndunum og fleiri flæða inn daglega. Í Svíþjóð hefur þetta leitt til fólksfjölgunar um nokkur prósent, aukning sem er eingöngu vegna innflutnings útlendinga. Rökræður um það hvort það sé stór innflutningur fólks eður ei er ekki lengur viðeigandi.

Frá árinu 1975 hafa fjandsamleg öfl vísvitandi laggt blessun sína yfir innflutning fólks til Norðurlandana án íhugana um hvort menning eða kynþáttur norræns fólks lifi af. Árið 1975 var það ákveðið að gera Svíþjóð fjölmenningarsamfélag. Framkvæmd þessi var niðurstaða töluverðrar hagsmunagæslu og var hún án stuðnings fólksins, sem hylmd var yfir sem rökræða í fjölmiðlunum í Svíþjóð sem eru í eigu Gyðinga.

Stór innflutningur fólks er gífurlegt lýðfræðilegt vandamál og sumir sérfræðingar spá því að upprunalegir Svíar verði minnihluti í þeirra eigin landi eftir aðeins 10 til 15 ár. Við trúum því að smávæginlegar takmarkanir á innflytjendur muni aðeins fresta vandamálinu.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Koma á stofn algerri stöðvun á alla innflytjendur sem ekki eru norrænir. Þessu er beitt án undantekningar, að minnsta kosti þar til brottflutningi er lokið.

 • Styrkja verulega landamæravörslu í Norðurlöndunum. Þetta er einnig nauðsynlegt til að koma í veg fyrir glæpi og mansal yfir landamærin.

 

Hefja brottflutning

Það er þjóðarheildin og erfðamengi norræns fólks sem verður að varðveita og tryggja að lifi af. Lítill hluti fóks af ólíkum kynþætti myndi almennt séð ekki valda miklum skaða. Hinsvegar hefur stór innflutningur fólks þegar náð slíkum hlutföllum að það væri ómögulegt að endurheimta heilbrigði Norðurlandana með því að stöðva einfaldlega innflutning fólks og leyfa útlendingum af öðrum kynþætti sem þegar eru innan landamæra Norðurlandana að vera kyrrt. Brottflutningur meiri hluta allra sem ekki eru af norður Evrópskum uppruna, eða af náskyldara fólki, skal hefjast um leið og innflutningur fólks hefur verið stöðvaður.

Ríkisstjórnin mun rástafa flutningi fyrir hvern og einn útlending til hans uppruna lands eða til lands þar sem friður ríkir og er viljugt til að taka á móti þeim. Undantekningar frá brottflutnings aðgerðum skulu aðeins eiga sér stað í einstökum málum, þar sem til dæmis bein heilsufarsleg hætta er af brottflutningi einstaklings, fyrir ættleidda, fyrir einstaklinga er eiga foreldra af ólíkum kynþáttum og þeirra sem eru fæddir í Norðurlöndunum og eiga enga ættingja eða eru ekki með nein tengls til heimalands þeirra forfeðra. Fólk sem að hefur verulega hjálpað norrænu fólki geta verið nefndir heiðursborgarar og er leift að vera eftir. Allt það fólk sem ekki er af norrænum uppruna og er leyft að vera í landinu mun aldrei ná nógu miklum fjölda til að ógna því að okkar fólk lifi af til langs tíma.

Brottflutningur erlends fólks mun einnig vera mjög jákvætt fyrir þau lönd eða landsvæði sem þetta fólk rekur uppruna sinn. Hin gífurlega hæfni, sem pólitíkusarnir staðhæfa að útlendingar færa, er á sama tíma þurrkuð upp frá þeirra upprunalegu löndum. Við gætum jafnvel sakað okkar svo kölluðu kosnu opinberu aðila um nýtt form af nýlendustefnu, þar sem þeir draga hæfni frá viðkvæmum löndum til að ,,auðga” okkar egin. Þörfin fyrir heilaskurðslækna og verkfræðinga er miklu meiri í þessum löndum en í okkar egin.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Koma upp ríkisstofnunum sem munu skilvirkt og með aðstoð nútíma erfðargreininga, leggja kynþáttalegt mat á allt það fólk sem hefur fengið ríkisborgararétt eftir 1975 og þeirra afkomendur. Þeir sem komu fyrir 1975 geta misst ríkisborgararétt sinn ef að þau eru dæmd fyrir skaðsema starfssemi.

 • Byrja tafarlausa endursendingu meirihluta fólks af erlendum kynþáttum sem staðsett er innan landamæra Norðurlandanna. Þetta skal gert með eins mikilli mannúð og hægt er til að koma í veg fyrir frekari erfiðleika en nauðsyn krefur.

 

Upprunalegir Norður Evrópubúar eða náskylt fólk

Í okkar heimi eru til mismunandi kynþættir sem hafa ekki aðeins útlitslega heldur einnig mismunandi andlega eiginleika þar á meðal vitsmuni, eðli og persónuleikaeinkenni. Þetta er óneitanlegur sannleikur sem að sýnir sig bæði í vísindarlegum rannsóknum sem og heilbrigðri skynsemi. Andstaða okkar gegn innflutningi fólks er aðallega byggð á kynþáttastefnu þar sem við óskum eftir að fá að varðveita okkar fólk. Markmið okkar er ekki fyrst og fremst að skapa algerlega hreinan Norrænan kynþátt/kynstofn, heldur að varðveita Norrænt fólk eins og það er í dag, þar sem að Norræn kynþáttagerð er ráðandi þáttur í Norræna erfðamenginu.

Þar sem ransóknir á kynþáttum hafa verið bannorð í öllum Norrænum löndum síðan 1945, þjáumst við því miður af skorti á nútímalegum og réttum kynþátta hugtökum. Þetta leyfir kynþáttaafneiturum að halda áfram að breiða út lygar um það að það séu engir einstakir mismunandi kynþættir manna. Í raunveruleikanum, er það í flestum tilvikum mjög augljóst hver er af Norrænum eða náskyldum uppruna. Í óvissari tilvikum getum við notað nútíma erfðagreiningar til að ákvarða hvaða fólk sé af stórum hluta af Norrænum kynþáttarlegum uppruna. Þeim sem leyft verður að vera í Norðurlöndunum eru ásamt öðrum, allir af norður Evrópskum uppruna, stór hluti af mið og austur Evrópskum kynþáttum, hlutar af suður Evrópskum kynþáttum og fólk með norður Evrópskan uppruna nú er búsett annarstaðar í heiminum. Í öðrum orðum, eigum við við það að meirihluti infæddra frá hinum svokallaða vestræna heimi yrði leyft að vera í Norðurlöndunum með fullan ríkisborgararétt, óháð því hvenær þau komu til landsins.

 

Erlend og innlend aðstoð

Skipting náttúruauðlinda í heiminum er ekki jöfn, né er loftslagsbreytingum og náttúruhamförum dreift jafnt. Að því tilskildu að það sé ekki á kostnað grundvallar þarfa okkar eigins fólks, höfum við jákvæða sýn á Norrænni erlendrar aðstoðar stefnu, að því tilskildu að landið sem leitar eftir aðstoð fylgi ákveðnum siðferðisreglum. Til dæmis myndum við ekki hjálpa þeim löndum sem, út frá þeirra eigin kringumstæðum, beita ekki ábyrgri stefnu í umhverfismálum. Einnig viljum við ekki aðstoða þjóðir sem að meðvitað aðhafast með hætti sem er í mótsögn við grunngildi Þjóðernis félagshyggju, eins og stjórnlausar fólksfjölganir eða kynspillingu.

Auk þess að veita mannúðarlega aðstoð á hamfarasvæðum getum við einnig aðstoðað diplómatískt eða í versta falli hernaðarlega í baráttu við heimsvaldarsinnað ríki sem að heyja stríð gegn fullvalda þjóðum og valda flóttamannahörmungum um allan heim.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Tryggja grunnþarfir norræns fólks fyrst áður en við skuldbindum auðlindum okkar til annara landa.

 • Veita ríkulega/gjafmilda stefnu erlendar aðstoðar, eins fjárhagslega og mögulegt er, til landa er fylgja þeim siðarreglum sem framtíðar ríki okkar mun koma á fót.

 • Veita hjálp/aðstoð með mannúðarlegum aðgerðum á hamfarasvæðum og vinna gegn heimsvaldastefnu.

   

Framtíðar innflytjendastefna Norrænu þjóðarinnar

Um leið og stór innflutningur fólks hefur verið stöðvaður og brottvísunar ferlinu lokið, myndum við varfærnislega geta opnað landamæri norrænu þjóðarinnar. Á þeim tíma gæti stjórnaður innflutningur fólks verið leyfður fyrir nátengda þjóðernishópa. Hin frjálsa Norræna þjóð gæti einnig veitt hæli fyrir skyldfólk um allan heim sem hafa verið ofsótt vegna kynþáttar þeirra eða stjórnmálaskoðana þeirra.

 

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

 • Leggja stund á ábyrga innflytjendastefnu hættir ekki á að skaða norrænu kynþáttarsamsetningu okkar.

 • Veita hæli til kynþáttalegs skyldfólks sem eru ofsótt annarsstaðar í heiminum.

 

-Norræna Mótstöðuhreyfingin á Íslandi